חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות א

תוכן

א) הנה נתבאר לעיל, כי יש פרצוף בינה עילאה דאהי"ה דיודי"ן, ופרצוף תבונה דס"ג. ונדבר עתה בפרצוף תבונה דס"ג לבדה, אשר יש בו כח"ב, וג' תבונות כנזכר לעיל. וכבר נתבאר לעיל, כי חיצונית העליון נעשה פנימיות בתחתון, וכל זה בבחי' כלים. והנה זו"נ אינם יכולים לקבל הארתם בבחי' נשמתם, אלא באמצעות חיצוניות התבונה, שתתלבש תוך פנימיותם בסוד מוחין כנודע, ואמנם יש כמה בחי' באורות הנשמה, והן נר"נ ח"י, וגם יש כמה בחי' תבונה, וכמה בחי' בינה וכו', ונמצא כי לפעמים יש בז"א ה' בחי' נר"נ ח"י הנזכר, כולם באמצעות חלק התבונה, לפעמים כולם באמצעות הבינה, ולפעמים כולם באמצעות אריך.