חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות א

תוכן

א) החיצון שלו מילוי שד"י, והוא העולה המילוי שלו, חוץ משלשה אותיות שד"י, כמנין ת"ק. כי הם סוד שיעור כל רקיע ורקיע, שבו אמר לעולמו לי. והנה מילוי שם זה, בשבילו נקרא היסוד כ"ל, בגי' הוא חמשים, וכל אחד כלול מעשר, הרי ת"ק. ודוק.