חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות א

תוכן

א) בראשית: לא דברה תורה באצילות, אלא בבריאה, ע"כ התורה נקראת תורת הבריאה. וע"כ התחילה התורה בב', כי הא' (היא ראשונה) רומז לאצילות, והב' (היא שניה) רומז לבריאה, שהוא עולם השני. וגם א', תחלת תיבת אצילות. וב', תחלת בריאה.