חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות א

תוכן

א) הקדמה א' בענין בית הכנסת, הא דאמרינן מצוה על האדם להיות מעשרה ראשונים בבהכ"נ, צריך שאחר שיבא לבה"כ א' מעשרה ראשונים, לא יצא משם עד שישלים תפילתו שם. לא כאותם הנוהגים להיות מעשרה ראשונים בבהכ"נ זה, ואח"כ חוזרים והולכים להתפלל בבהכ"נ אחרת, שלא היו שם מעשרה ראשונים, טעות הוא בידם, ולא תחשב למצוה כלל.