חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות א

תוכן

א) סוד הקנה והושט. דע, כי הש"ך דינים הם באימא עילאה, והם נעשים בה מסוד ל"ב אלהים שבה, הנעשים מל"ב נתיבות חכמה. וכל אחד כלול מי"ס, הרי ש"ך דינים. והנה הבינה נקראת שופר, וש"ו עם הפרקין האוחזים בשופר, שהם י"ד, הם סוד הש"ך, כמבואר במקומו. וסוד זה השופר, הוא הקנה המוציא את הקול, שבעה קולות, שהם: (תהלים כ"ט) קול ה' בכח, קול ה' בהדר וכו', קול ה' על המים וכו', שהם פנימיות המוחין דזו"ן. ולסוד קנה זה דבינה, נאמר עליו, עולם הבא אין בו אכילה ולא שתיה וכו'. כי שם הם בסוד שבעה קולות לבד. ואמנם, הושט נמשך למטה, והקנה אינו נמשך רק עד החזה, שמשם מוציא השבעה קולות. אך הושט מתפשט עד בני מיעים. ומשם המאכל והמשתה, ובו נכנס, והוא כנגד העוה"ז, שיש בו אכילה ושתיה, והוא כנגד חיצונית זו"ן, ולכן וש"ט היינו שט"ו דינים, ועם ה' של בינה עצמה, הם ש"ך דינים. גם שט"ו, עולה ז"פ אד"ם, שהם ז' מלכים דאדום שנתבטלו וזהו ג"כ, שט"ו העם ולקטו.