חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות א

תוכן

א) מצאתי כתוב בשם אחד מתלמידי הרב זלה"ה, וזהו לשונו: ראוי להבין מהו סוד העברה זו, ומהו סוד פנים אלו שעבר עליהם שם הוי"ה, ומהו סוד הקריאה שקרא שם הוי"ה, שקרא ג"כ שם הוי"ה כמוהו, ועוד, סוד כפל ב"פ הוי"ה הוי"ה למה, ועוד, מהו דפסיק טעמא בין הוי"ה להוי"ה, ועוד בקריאה זו לא נמצא מי שענה אותו, כמו ויען יהו"ה את איוב וכו'. אמנם דע לך, כי הקורא והעובר על פניו הוא סוד הת"ת, שהוא ז"א שעובר, על פניו הם או"א. ואעפ"י שהוא נקרא שמו הוי"ה, ג"כ או"א כל אחר מהם נק' שמו הוי"ה, והפסק שהוא ביניהם הוא הדעת המחבר ביניהם, ומהארת חיבור שלהם יבוא שפע לז"א, והשפע הוא לי"ג מדות שלו שיתמלאו אורה.