חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות א

תוכן

א) ויש בו ג"כ רמז טוב, כי מפי עליון לא תצא הרעות, והוא כי ביום שיפקוד ויגאל את ישראל, יפקוד ויגאל ג"כ את חסרונם שהיה להם בשבירת הלוחות. וזה כעין משרז"ל פקד יפקוד, שפירושו שהמנין פק"ד יפק"ד, ויחסר ממספר רד"ו שנה, ויגאל את ישראל. עכ"ל הרב.