חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות א

תוכן

א) הנה ראשונה נדבת המשכן, ושניה לתמידים ושלישית לאדנים. והנה כנגד של תמידים המכפרים על החטא, כמ"ש רז"ל לא לן בירושלים אדם וחטאו בידו, ועליהם נאמר כופר נפש. ושל אדנים לכפר על העגל, וכנגדה אמר תרומה לה' לכפר על נפשותיכם. והנה כנגד התמידין אמר עשרים גרה השקל, שהיא יו"ד במלוי, מחצית השקל היא י' פשוטה, וזה בסוד שם הוי"ה. וכנגד תרומת האדנים, אמר שהוא כנגד השם אדנ"י, וזה אדנים. וכבר ידעת, כי אדנ"י בפשוטו ומלואו ומלוי דמילוי, בסוד ק' אדנים. (א"ה, ע"ל פ' פקודי שכ' כי שם אדנ"י בגימטריא ס"ה, ועם ל"ה אותיות של מילוי המילוי, הם ק' אדנים, עכ"ל).