חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות א

תוכן

א) הקדמת מוהרח"ו זיע"א על שער ההקדמות
אמר הצעיר מעיר, הדל באלפי, חיים ויטאל בן לא"א הרב יוסף וויטאל זלה"ה, בהיותי בן שלשים לכח, תשש כחי, ישבתי משתומם. ומחשבותי תמהים. כי עבר קציר, כלה קיץ, ואנחנו לא נושענו. רפואה לא עלתה למחלתינו. אין מזור לבשרנו. ולא עלתה ארוכה למכתנו, לחרבן בית מקדשינו. הנחרב זה היום אלף ות"ק וד' שנים. אוי לנו, כי פנה היום, יום אחד של הקב"ה, שהוא אלף שנים, וגם נטו צללי ערב, שהם ת"ק וד' שנים יותר מחצי היום הב'. וכלו כל הקצין, ועדיין בן דוד לא בא.