חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות א

תוכן

א) אמר הצעיר והזעיר באלפי יהודה, ברוך ה' אלהי ישראל אשר לא עזב חסדו ואמתו מעמנו, ונתן לנו תורה אמיתית, וחיי עולם נטע בתוכנו, והבדילנו מעמי הארצות, ונתן לנו את חוקיו ומשפטיו הישרים. וגם חבה יתירה ואהבה (ודעת) [נודעת] לנו, (ורזי) [ברזי] ספרי וסתרי תורה הפנימים, אשר מאין תמצא והיא נעלמה, לא שזפתה עין רואה, ונתנה לרוב עמקה בע"פ ולא להכתב, כי אין דורשין במרכבה כו' כדאיתא במסכת חגיגה.