חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות א

זהר

א) בראשית ברי״ת א״ש, ברית דא צדיק, כל אתקרי, קשורא דכל אברין דגופא, ח׳ דאיהו תמניא יומין, אינון שעורא דשבת, דאיהו תרין אלפין אמין לכל סטר, לנטרא בהון אות שבת, כגוונא דא אינון תמניא יומין תחום לקבלא בהון אות ברית, ולנטרא ליה בהון, דלא אתעביד באות ברית חלול.

תרגום

א) בראשית, ברי״ת א״ש וכו'. ברית זה צדיק, כל נקרא. קשר כל אברי הגוף. ח׳ שהוא שמונה ימים הם שעור השבת שהוא שני אלפים אמות לכל צד לשמור בהם אות שבת. כמו כן הם שמונה ימים תחום לקבל בהם אות ברית ולשמור אותו בהם שלא נעשה באות ברית חלול.