חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות א

זהר

א) שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר יי' אלהיך נותן לך וגו'. בפקודא דא, מני שופטים ושוטרים. ועוד כי אלהים שופט, כי: מ', מניה יו"ד דחושבניה כ', בתר הכא, אלהים שופט, זה ישפיל ה"ה, וזה ירים דא ו"ו.

פירוש הסולם

א) שופטים ושוטרים תתן וגו': במצוה זו צוה על שופטים ושוטרים. ועוד. כי אלקים שופט כי' ם', מניה יו"ד דחושבניה כ' לאחר מכאן, אלקים שופט, זה ישפיל ה"ה דהויה וזה ירום ו"ו דהויה.
פירוש. סוד המשפט הוא בג' קוין, בסוד במותב בי תלתא כחדא הוינא. הרומזים על ג' קוין המשמשים כאחד. אשר קו הימין נוטה לחסד, ושופט העולם בחסד. וקו שמאל נוטה לדינים ושופט העולם בדין וקו האמצעי מכריע ביניהם, ומקיים הארת שניהם, אלא שמשפיל את הארת השמאל שלא יאיר אלא ממטה למעלה (כנ"ל ב"א דף ס' אות נ' ד"ה מחלוקת) ואז אין בו דינים, ומרים הארת הימין שיאיר ממעלה למטה, שה"ס אור ג"ר. כמ"ש שם.
וזה אמרו, ועוד. דהיינו בדרך סוד, כי אלקים שופט, כי, מ', שהמלה כי בגי' מ', כי מניה יוד דחושבניה כ', כי הי' של המלה כי, במילואה, דהיינו יוד, הוא בגי' עשרים. ועם הכ' עצמה של המלה כי, הרי הוא בגי' מ'. ומ' יורה על קו ימין שהוא חסד. בתר הכא, לאחר מכאן שהקו ימין, המרומז בהמלה כי, שפט, אלקים שופט, שהוא הקו שמאל, שהקו ימין שה"ס כי, שופט העולם בחסד, והקו שמאל שה"ס אלקים שופט העולם בדין. ואחריהם בא קו האמצעי שנקרא זה, וז"ש, זה ישפיל ה"ה, שקו אמצעי הנקרא זה, משפיל את ה"ה שה"ס השמאל, והמלכות, שמשפיל שלא יאיר השמאל בה, אלא ממטה למעלה, דהיינו רק בו"ק. וזה ירום ו"ו, שמרים את קו ימין המאיר בז"א בחסדים, שהוא יאיר ממעלה למטה באורות דג"ר. (כמ"ש לעיל ב"א דף ס' אות נ' ד"ה מחלוקת).