חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות א

זהר

א) ואתחנן אל יי' בעת ההיא לאמר. אדנ"י ידו"ד אתה החלות להראות את עבדך וגו'. ר' יוסי פתח, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל יי'. ת"ח, כמה הוא חילא תקיפא דאורייתא, וכמה הוא עלאה על כלא. דכל מאן דאשתדל באורייתא, לא דחיל מעלאי ותתאי. ולא דחיל מערעורין בישין דעלמא. בגין דאיהו אחיד באילנא דחיי, ואכיל מניה בכל יומא.

פירוש הסולם

א) ואתחנן אל ה' וגו': ר' יוסי פתח, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה'. בוא וראה כמה חזק כח התורה, וכמה היא עליונה על הכל. כי כל מי שעוסק בתורה אינו ירא מעליונים ותחתונים, ואינו ירא מהמקרים הרעים שבעולם, משום שהוא אחוז בעץ החיים, שהוא התורה, ואוכל ממנו בכל יום.