חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות אמת

אות אמת
אות אמת. זו היא אות ו', שזו נקראת אות אמת ... כי ו׳ רומזת על ז״א, הנקרא אמת, בסו״ה, תתן אמת ליעקב.