חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אותיות קטנות ועליונות - ריוח וצדדים

אותיות קטנות ועליונות - ריוח וצדדים
... אותיות קטנות, הן כ"ב אותיות של עולם התחתון, שהוא מלכות, שהם, אל ברוך גדול דעה וכו'. ולא יש בין תיבה לתיבה ריוח אחר רק אות אחת מכ"ב אותיות רשומה בכל תיבה ותיבה. דהיינו אל ברוך גדול וכו'. ובעולם העליון, בינה, יש ריוח וצדדים קדושים בין אות לאות. ... כי בא' יש חמשה תיבות, דהיינו אל אדון על כל המעשים. ובב' יש חמשה תיבות, ברוך ומבורך בפי כל הנשמה, ובג' יש ארבע תיבות, גדלו וטובו מלא עולם וכו' ... וזהו שבח על התשבחות, שאותיות עליונות של יום השביעי שהוא בינה משבח ואומר למלך העליון יוצר בראשית. שהוא חכמה. ... דהיינו נקודה עלאה.