חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אותיות ים דאלוהים

ים דאלוקים
י"ם: אח"כ כאשר נתפשטה הבינה ונשתכללה, נעשית ים. דהיינו אחר שנתלבשה בהחסדים של נקודת החירק, שאז מתחברים אותיות אל"ה במ"י ואשתלים שמא דאלקים. נמצא שאותיות מ"י כשבאו בהשם אלקים הם נעשים שם אותיות י"ם.