חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אותיות אבג"ד

אבג"ד
יש בכ"ב אותיות ב' סדרים, א) סדר ישר, א"ב ג"ד ה"ו וכו', שיורה על רחמים. ב) סדר הפוך, תשר"ק צפע"ס וכו', שיורה על דין.