חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אותיות-תשר"ק

תשר"ק
יש בכ"ב אותיות ב' סדרים, א) סדר ישר, א"ב ג"ד ה"ו וכו', שיורה על רחמים. ב) סדר הפוך, תשר"ק צפע"ס וכו', שיורה על דין.