חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אותיות-כ"ב אותיות

כ"ב אותיות
האותיות נמשכות מבינה ובאים לז"א ומשתלמים בהנוקבא, וכשהם נמשכות מהבינה לז"א הם במספר כ"ב אותיות הנאצלים בסוד ג' הקוין, ז' אותיות בקו ימין, ז' אותיות בקו שמאל, ושמונה אותיות בקו אמצעי שהם כ"ב אותיות ...