חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אותיות-כ"ב אותיות

כ"ב אותיות
כי יסוד נק' אות כנודע, וכ"ב אותיות, ה"ס עשר ספירות של בנין הפרצוף, המתחלקים ג"כ במספר כ"ב אותיות, באופן שכ"ב אותיות הם כל הפרצוף כולו, וספירת יסוד של הפרצוף כולל כל הפרצוף, ומקשר כל פרטי הפרצוף בקשר אחד וז"ש אית קיטרי דאתוון כ"כ קטירין כחדא, שהם היסודות של כל פרצוף, הקושר כל פרטי הפרצוף, שהם כ"ב אותיות, ועושה אותם כלל אחד, דהיינו בסוד הזווג,