חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אור עב וגס

אור עב וגס
בחי"ד הכלולה באור העליון נק' אור עב וגס, ובערכה נבחנות הבחי' הקודמות ג"כ לאור עב וגס.