חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אור עב

אור עב וגס
כאשר נתעלו האורות למעלה, נשאר למטה אור העב והגס שהוא בחי' הכלי.