חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אור מקיף מבחינת חיה

אור מקיף מבחינת חיה
הלבוש שהוא כלי מקיף מבחי"ג, הוא או"מ מבחינת חיה, כי הוא האור שנתרחק ונעלם מפאת העלמתה מהפרצוף.. וע"כ היא מאירה עתה מרחוק בבחינת מקיף.