חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אור מקיף

אור מקיף
האו"מ ה"ס או"ח המקיף ומלביש את האו"י... והכלי דאו"מ ה"ס המסך המתוקן בכלי המלכות המעלה או"ח בסוד הזווג דהכאה.