חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אור מקיף

אור מקיף
או"מ נק' לפעמים בשם אור החיצון, להיותו רחוק ובלתי דבוק בכלי.