חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אור ישר

אור ישר
האור המתפשט מהא"ס אל הנאצל, נקרא בשם אור ישר