חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אור העמוק

אור העמוק
כיון שנתפשט אור העמוק דהיינו בינה בסו"ה עמוק עמוק מ"י ימצאנו