חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אור העליון, אור התחתון

יתרון אור מתוך החושך
ב) אמר רבי יצחק וכו': אור העליון, שהוא ז"א, ואור התחתון, שהוא הנוקבא, כלולים יחד במלה ואתה, כי אתה הוא שם הנוקבא ... ....