חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אור הלבנה ואור החמה לעתיד לבא

אור הלבנה ואור החמה לעתיד לבא
ר'יצחק אמר ... והיה אור הלבנה לעתיד לבא כאור החמה של עתיד לבא, שאז יהיה אור החמה שבעתים כמדת ז' הספירות שנתקנו בימי בראשית. ונמצא שלעתיד לבא יהיה החמה והלבנה שניהם שוים. ... רבי יהודה אמר אור שבעת הימים, פירושו שבעת ימי המלואים, כלומר, ז' ספירות חג"ת נהי"מ של הנוקבא, אחר שנתמלאו בכל מלואם לעתיד לבא. שאז נקראים ספירותיה ימי מילואים, ...ולפי"ז יהיה שיעור הכתוב בהכרח, והיה אור הלבנה לעתיד לבא, כאור החמה של עתה, ואור החמה שלעתיד לבא, יהיה שבעתים בגדלו כאור שבעת הספירות חג"ת נהי"מ של הנוקבא לעתיד לבא. ונמצא שגם לאחר גמר התקון לא יהיו הז"א והנוקבא קומתם שוה, אלא ז"א יהיה עולה גם אז שבעתים על קומתה של הנוקבא. תד)...אמנם רבי יהודה אינו חולק על רבי יצחק רק בביאור הכתוב בלבד, שסבר, כי גם בגמר התקון יהיו ב' זמנים להנוקבא, שמתחילה תתקן הנוק' עם ז"א בקומה שוה. ואח"כ בזה למטה מזה. וע"כ רבי יצחק מפרש את הכתוב והיה אור הלבנה וגו' על הזמן הא'. ורבי יהודה על זמן הב', שהוא גמר התקון לגמרי, שאז נאשר בלע המות לנצח.