חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אור הלבנה

אור הלבנה
... ולא היה נחשך אור הלבנה לעולם, דהיינו אור המלכות המכונה לבנה