חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אור היחידה-התלבשות

אור היחידה-התלבשות
ענין התלבשות אור היחידה, שאומר, שהוא מתמתק בפנימי פנימיות בדרך סתום ... אחר שנשלמו כל ההיכלות, ונשמה העליונה שהיא בינה מאירה בהם, אז מתלבש אור החיה ... תוך אור הנשמה, ואור היחידה תוך אור החיה. ונמצא אור החיה תופס בתוכו את נהירו דלא אתפס וכו' שהוא אור היחידה. אמנם אע"פ שאור היחידה מתלבש באור החיה, עדיין הוא מאיר בו בדרך סתום ... דהיינו אור החיה המלביש לאור היחידה, תופס ואינו יודע מה שתופס ... וכולם מתמלאים מאורו וכולם נשלמים וכולם מאירים על ידו ומתמתקים כראוי