חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אור הגנוז למשה

אור הגנוז למשה
ואחר שלשה חדשים, דהיינו לאחר שלא נשאר לו כלום מימי עבורו, נכנס לפני פרעה ... ואז לקח הקב"ה את האור ממנו ... עד שעמד על הר סיני לקבלת התורה, ואז החזיר לו הקב"ה את האור.