חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אור הגנוז לאדם דוד ומשה

אור הגנוז לאדם דוד ומשה
זה הוא האור שברא הקב"ה בתחלה, והוא אור העינים ... והוא האור שהראה הקב"ה לאדם הראשון, והיה רואה בו מסוף העולם ועד סופו ... והוא האור שהראה הקב"ה לדוד, והיה משבח ואומר עליו מה רב טובך אשר צפנת ליראיך. ... והוא האור שהראה הקב"ה למשה וראה בו מגלעד עד דן, דהיינו כל ארץ ישראל.