חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אור הגנוז

אור הגנוז
וירא אלקים את האור, פירושו, שראה שהוא מאיר מסוף העולם עד סופו, וטוב לגנוז אותו כדי שלא יהנו ממנו רשעי עולם. פירוש, כי אם הרשעים יהנו מאור הגדול הזה לא יבואו עוד לתשובה. בדומה להכתוב פן ישלח ידו ולקח מעץ החיים ואכל וחי לעולם. שכוונת הכתוב הוא, שלא יהיה לו עוד צורך ודחיפה לעשות תשובה ולא יתוקן הפגם שעשה בעצה"ד, ולכן גירש אותו מג"ע.