חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אורח

אורח
בכל מקום שכתוב בתורה דרך הוא דרך פתוח לכל כדרך כזה הגשמי שהוא פתוח לכל אדם ...
... והנה המפתחא נק' דרך או אורח מטעם היותה דרך להשפעת המוחין דחכמה המאירים לכל הצדדים בח' ג"ר