חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אורח-אורחין רברבן

אורחין רברבן
ונקודת החצות ה"ס ביאת קו אמצעי והתכללותו בשמאל, שאז מקבל בחינת אורחין רברבן