חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אורח-אורחין רברבן

אורחין רברבן
והארת החכמה שבשמאל הנמשכת מיסודות ישסו"ת המכונים אורחות ... אחר התכללותו בקו אמצעי שנבחן לאורחין רברבן, כי אז מאיר בהרחבה רבה. אורחין דקיקין, היינו מקו שמאל עצמו, רברבן היינו מקו אמצעי.