חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אורח-אורחין דקיקין

אורחין דקיקין
אורחין דקיקין, שהם הארת קו השמאל מבחינתו עצמו, מטרם שנכלל מקו אמצעי.