חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אורח-אורחא פנוי משערות באמצע השערות שבשפה התחתונה

ארחא פנוי משערות באמצע השערות שבשפה התחתונה
ה) דרך אחר פנוי משערות יוצא תחתיו, דהיינו באמצע השערות שבשפה התחתונה ... ...
ואחר זה נמשך רוח החכמה מב' נקבי החוטם, דרך ארחא דשפה עלאה ועבר על השערות שמתחת שפה תתאה, ועשה שם דרך פנוי משערות כמו בשפה עלאה, ... והארת חכמה שבדרך הזה, ה"ס ג"ר דרוח, דהיינו יחידה חיה נשמה של הרוח. והוא תקון החמשי.