חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אורות ירידה

אורות עליה
האורות המלובשים באו"ח ממטה למעלה, מכונים אורות עליה. והאורות המלובשים בהתפשטות המסך שממעלה למטה, מכונים אורות ירידה.
חלק ט' דף תשע"ח אות ס"ח