חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אופנים

אופנים
אופנים הם מלאכים שבעשיה. חיות הם המלאכים שביצירה. כרובים הם המלאכים שבבריאה. אשר אלו המלאכים כולם נמשכים מבחינת ו"ק של המוחין דע"ב... וע"כ הם בני קיימא, ולא כאותם המכונים חציר, הנמשכים מבחי' ג"ר דע"ב, שהם שולטים רק לשעתם ותיכף נשרפים... האופנים וחיות וכרובים, מתוקנים ומלובשים תוך התקונים שלהם, שהם מצד המאציל עצמו, והם עומדים עוד להתתקן יותר, בשעה שבני אדם באים לעבודת רבונם בקרבנותיהם ובתפלה... כי זה הוא עבודת האדם