חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אופנים-אופן - ג' קוין

אופן - ג' קוין
יש ג' קוין, באופן, שיש ג' קוין חב"ד בקו ימין, וכולם מוח חכמה. ויש ג' קוין חב"ד בקו שמאל, וכולם מוח בינה. ויש ג' קוין חב"ד בקו אמצעי, וכולם מוח דעת.