חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אויר - עשיתו במדרגה

אויר - עשיתו במדרגה
... שמחמת עלית המלכות לבינה, יצאו בינה ותו"מ מכל המדרגות ונפלו למדרגה שמתחתיה וירדו לקומת אויר. ולא כל הבינה נפלה רק מחציתה, דהיינו ז"ת שלה, באפן, שכתר חכמה וחצי בינה נשארו בהמדרגה, וחצי בינה, ותו"מ נפלו מנה ונעשו לבחינת אויר. ולפיכך נתמנו ב' ממונים, אחד במחצית המדרגה העליונה שנשארה במדרגה למעלה מרקיע, וממונה אחד במחצית המדרגה התחתונה שיצאה מן המדרגה ונעשה לאויר. מה שאין כן מדרגת המלכות, שממנה נפלו כל ט' ספירות תחתוניות שלה למדרגה שמתחתיה, בעת עלית המלכות לבינה, ולא נשאר במדרגתה כי אם הכתר שלה, שנשאר בבחינת נקודה תחת יסוד. וגם נקודה זו שנשארה, נחשב יותר על בחינת יסוד, מעל בחינת מלכות. וע"כ אין בה אלא בחינת אויר בלבד, והיא כולה אויר, חוץ מהכתר שלה. ולפיכך אין בה אלא ממונה אחד על שניהם.