חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אויר העליון הדק שלא ידוע

אויר העליון הדק שלא ידוע
היורד מאויר העליון הדק שלא ידוע, שהוא באו״א עלאין ... שאינם ידועים בחכמה, כי בהם אין הי׳ יוצאת מאויר.