חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אויר

אויר
שכל המוחין יוצאים על סדר ג' נקודות חלם שורק חירק. שמתחילה עולה מלכות המסיימת לבינה, ונופלים ג' כלים התחתונים שהן ג' אותיות אל"ה דאלקים, ומסתלקים ממנה ג' אורות עליונים שהם נשמה חיה יחידה, ונשארה בקומת רוח, בב' כלים שה"ס מ"י דאלקים. ... וקומת רוח זו שנשארה, ה"ס י' שנכנס באור ונעשה אויר שה"ס רוח. ... ואור זה הנשאר מכונה הארת חולם