חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אויר-פורחות באויר

פורחות באויר
ופורחות באויר דישסו״ת ... יציאת המוחין נבחנת לפריחה באויר, הרומזת על הי', היוצאת מאויר ונשאר אור. ... והיינו אוירא דישסו״ת, שבהם הי׳ יוצאת מאויר.