חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אויר-פורחות באויר

פריחה באויר המוחין דשמאל המתגלים ע"י יציאת י' מאויר בסוד נקודת השורק ... מכונים שפורחים באויר ... ואז המלכות בלי זווג עם ז"א.