חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אוירא דכיא

אוירא דכיא
הוא בחינת רוחא קדמאה. עי' ח"ט לוח התשובות תשובה צ"ח רוחא דשדי בגווה .
חלק ט' דף תשמ"ז אות כ'