חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אהבת חברים ב'

תוכן

אהבת חברים הוא בחינת טבע, שהוא כמים הפנים לפנים וכו', אלא כל אחד ואחד רוצה שחברו יתחיל. ועל זה נאמר: כל הזריז נשכר.