חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אהבת חברים

תוכן

תשמ"ד-מה מאמר ב וימצאהו איש והנה תעה בשדה וישאלהו האיש לאמר מה תבקש ויאמר את אחי אנכי מבקש הגידה נא לי איפה הם רועים (וישב). הנה כשאדם תועה בשדה, הכוונה על מקום שמזה צריך לצאת תבואת השדה כדי לפרנס את העולם, ועבודת השדה היא חרישה זריעה וקצירה, ועל זה נאמר…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה